Η Medicalpoint, με έδρα την Αθήνα, είναι ειδικευμένη στον σχεδιασμό και την παραγωγή ιατρικών προϊόντων μιας χρήσης, καθώς και προϊόντων ατομικής υγιεινής. Δραστηριοποιείται στον ιατρικό χώρο , έχοντας εξειδικευμένο προσωπικό για την παραγωγή προϊόντων αρίστης ποιότητας.

Παράλληλα με την δυναμική παρουσία της στον χώρο της παραγωγής, δραστηριοποιείται και στον τομέα της εισαγωγής και εμπορίας προϊόντων οίκων του εξωτερικού. Η Medicalpoint, διαθέτει στελέχη που απασχολούνται στον ιατρικό χώρο από το 1984 και έχει αποκτήσει σταθερές σχέσεις συνεργασίας με τα Δημόσια Νοσοκομεία, Στρατιωτικά Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Φαρμακαποθήκες, Φαρμακεία αλλά και με ιδιώτες για την κατ οίκον νοσηλεία.

Τα άριστης ποιότητας προϊόντα της εταιρίας, υποστηρίζονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά έγκρισης διασφάλισης και διαχειρισης ποιότητας όπως ISO 9001, την Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348 του Υπ. Υγείας & Πρόνοιας βάση του Φ.Ε.Κ. Β32/16-1-2004 και τις τροποποιήσεις της βάση του Φ.Ε.Κ. Β1459/22-9-2004 περί Ιατροτεχνολιγικών Προϊόντων.

Ηδη εντός του τρέχοντος ετους δρομολογούνται προς παραγωγή μια σειρά νέων προϊόντων με γνώμονα το χαμηλό κόστος και την χρησιμοποίηση πρωτοποριακών και οικολογικών υλών.